YEGEP Avantajları

 

 

  • İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul TTM) ve İstanbul Teknokent işbirliği ile İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Destek ve İzleme Birimi kurularak, öğrencilerin ve akademisyenlerin iş fikirlerinin-buluşlarının ticarileştirilmesi teşvik edilerek desteklenmesi sağlanacaktır.
  • İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlayan, ticari potansiyeli olan iş fikrine ve buluşa sahip 25 öğrenci ve 25 akademisyen, 30 Saatlik Ön-Kuluçka Atölyesi’ne seçilerek, iş fikri ve buluşlarının doğrudan ticarileştirilmesi için iş dünyası ile entegre olarak somut projelendirilmeleri için imkân ve destek sağlanacaktır.
  • Proje süresince katılımcılara, güçlü bir teorik eğitimin yanı sıra, pratiklerini geliştirmek için iş dünyası ile yenilik ve girişimcilik odaklı etkinlikler ve işbirlikleri, işyerlerine teknik geziler, teknokent ziyaretleri, başarılı girişimcilerin tecrübelerini paylaşmaları gibi başarı ve sonuç odaklı bir eğitim-öğretim süreci tesis edilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.
  • İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı,  İstanbul Teknokent’te kurulacak olan Ön-Kuluçka Atölyesi ile entegre edilerek aday girişimcilerin yüksek nitelikte tekno-girişimciye dönüşmelerini sağlayıp yüksek düzeyde başarılı işletmeler kurmalarına katkı yapacaktır.
  • Proje süresince katılımcılara Türkiye’de yenilik ve girişimcilik alanında teşvik ve destek veren kurumlar (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Türk Patent Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer iş dünyasındaki kurumlar) tanıtılacak, bu kurumlar davet edilerek destekleri hakkında bilgi vermeleri sağlanacak, böylece katılımcıların kendi işlerini kurmaları süresince finansman başta olmak üzere diğer desteklerden yararlanmak için farkındalık ve kapasiteleri artırılacaktır.