YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ EĞİTİM PROGRAMI

*** (EXPLORER TARAYICIDAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖN KAYIT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





TC KİMLİK NO:

ADINIZ :

SOYADINIZ :

DOĞUM TARİHİ:

CİNSİYET:
 ERKEK KADIN

MESLEKİ DURUMUNUZ:

*** İstanbul Üniversitesi öğrencileri ( lisans ve lisanüstü ) ve akademisyenleri katılabilir. Tüm ön lisans öğrencileri,İstanbul Üniversitesi mezunları ve diğer Üniversitelerden mezunlar dahil değildir...

 ÖĞRENCİ - LİSANS
 ÖĞRENCİ - YÜKSEK LİSANS
 ÖĞRENCİ - DOKTORA

 ARAŞ.GÖREVLİSİ
 YRD.DOÇ.DR.
 DOÇ.DR.
 PROF.DR.

AKADEMİK BİRİM ( YÜKSEK OKUL-FAKÜLTE -ENSTİTÜ / BÖLÜMÜ ):
.

İŞ FİKRİNİZİNİZİ KISACA YAZINIZ.

KATILMAK İSTEDİĞİNİZ GRUP:

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

SABİT TELEFON:

MESAJINIZ:

İLETİŞİM BİLGİLERİM KULLANILARAK '' 1601 TUBİTAK - YEGEP '' BÜNYESİNDE BULUNAN EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM AMAÇLI HABERLEŞME YAPILMASINA İZİN VERİYORUM.
 İZİN KUTUCUĞU

İstanbul Üniversitesinin Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrencilerimiz,

• Üniversitemiz ,TÜBİTAK tarafından oluşturulan, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı’nın üniversitemizde uygulanması hakkını kazanmıştır.

• Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı (YEGEP) adı altında bu program üniversitemizde 36 ay boyunca uygulanacaktır.

• Programın temel hedefi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi için etkin bir eğitim-öğretim müfredatı uygulanmasını, bunun sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin yüksek katma değere sahip iş fikirleri ve buluşlarının ekonomiye daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde kazandırılarak, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.

• İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı uygulama sürecinde, verimlilik ve etkinlik temel alınarak, Lisans öğrencileri, Lisansüstü öğrencileri ve Öğretim elemanlarından oluşup farklı disiplinlerden gelen karma katılımcılardan oluşan toplamda 48 grup olarak 1680 katılımcının eğitilmesi hedeflenmektedir.

• Eğitimlerin uygulamalı olması için iş dünyasından alanında uzmanlar ve başarılı girişimciler davet edilerek uygulamalı ve interaktif bir eğitim süreci planlanmaktadır. Bu çerçevede sanayi ve ticaret odaları,Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri ve eğitim ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

• Program süresince, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul TTM) ve İstanbul Teknokent işbirliği ile İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Destek ve İzleme Birimi kurularak, öğrencilerin ve akademisyenlerin iş fikirlerinin-buluşlarının ticarileştirilmesi teşvik edilerek desteklenmesi sağlanacaktır.

• İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlayan, ticari potansiyeli olan iş fikrine ve buluşa sahip 25 öğrenci ve 25 akademisyen, 30 Saatlik Ön-Kuluçka Atölyesi’ne seçilerek, iş fikri ve buluşlarının doğrudan ticarileştirilmesi için iş dünyası ile entegre olarak somut projelendirilmeleri için imkân ve destek sağlanacaktır.

• Proje süresince katılımcılara, güçlü bir teorik eğitimin yanı sıra, pratiklerini geliştirmek için iş dünyası ile yenilik ve girişimcilik odaklı etkinlikler ve işbirlikleri, işyerlerine teknik geziler, teknokent ziyaretleri, başarılı girişimcilerin tecrübelerini paylaşmaları gibi başarı ve sonuç odaklı bir eğitim-öğretim süreci tesis edilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

• İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı, İstanbul Teknokent’te kurulacak olan Ön Kuluçka Atölyesi ile entegre edilerek aday girişimcilerin yüksek nitelikte tekno-girişimciye dönüşmelerini sağlayıp yüksek düzeyde başarılı işletmeler kurmalarına katkı yapacaktır.

• Proje süresince katılımcılara Türkiye’de yenilik ve girişimcilik alanında teşvik ve destek veren kurumlar (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Türk Patent Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer iş dünyasındaki kurumlar) tanıtılacak, bu kurumlar davet edilerek destekleri hakkında bilgi vermeleri sağlanacak, böylece katılımcıların kendi işlerini kurmaları süresince finansman başta olmak üzere diğer desteklerden yararlanmak için farkındalık ve kapasiteleri artırılacaktır.

• Program’a tüm Üniversitemiz Öğretim Elemanları ve öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Prof.Dr. Nilgün ÇİL
YEGEP Proje Yürütücüsü

  • Eğitimler 60 Saat olup %80  devam oranı gerekmektedir.Eğitim sonunda devamsızlık yapmayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.
  • Eğitimler ( YEGEP ) Ücretsizdir.
  • Eğitim Yeri ; İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Ekonometri Bölümü GE dersliği,İ.Ü. Avcılar Kampüsü Ulaştırma Lojistik Fakültesi
  • Ön Kayıt yaptıran Katılımcılar gruplar oluşturulduktan sonra sms ile bilgi verilecektir.
  • Hafta içi ve Hafta sonu grubu açılacaktır.

HAFTA SONU GRUBU (Cumartesi - Pazar ) SAATLERİ KASIM,ARALIK,OCAK,ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN Saat:09:00-16:45
HAFTA İÇİ GRUBU ( Hafta içi Her gün ) SAATLERİ KASIM,ARALIK,OCAK,ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN, Saat:17:00-21:45

  • Ön kayıt yaparken size uygun tarihleri(ay)seçerek yapınız.

*** İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programınına(YEGEP),İstanbul Üniversitesi öğrencileri ( lisans ve lisanüstü ) ve akademisyenleri katılabilir. Tüm ön lisans öğrencileri,İstanbul Üniversitesi mezunları ve diğer Üniversitelerden mezunlar dahil değildir. 

 YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ EĞİTİM PROGRAMI  (YEGEP) EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCI LİSTESİ VE YOL TARİFİ AŞAĞIDA VERİLMEKTEDİR.

 

1 . HAFTA İÇİ GRUBU İÇİN YOL TARİFİ ( BEYAZIT YERLEŞKESİ - EKONOMETRİ BÖLÜMÜ – GE DERSLİĞİ)

07-29  /03/ 2018, Saat:17:00-21:45

2.HAFTA İÇİ GRUBU İÇİN YOL TARİFİ ( AVCILAR YERLEŞKESİ-ULAŞTIRMA LOJİSTİK FAKÜLTESİ - AMFİ 4)

07-26  /03/ 2018, Saat:17:00-21:45

3.HAFTA İÇİ GRUBU İÇİN YOL TARİFİ ( BEYAZIT  YERLEŞKESİ-ULAŞTIRMA LOJİSTİK FAKÜLTESİ - DERSLİK 1)

12-30/04/ 2018, Saat:17:00-21:45

  • NİSAN AYININ DERS PROGRAMI EN KISA ZAMANDA YAYINLANACAKTIR.

beyazitt

avcilarr

 

*  İstanbul Üniversitesi öğrencileri ( lisans ve lisanüstü ) ve akademisyenleri katılabilir. 

*  Tüm ön lisans öğrencileri,İstanbul Üniversitesi mezunları ve diğer Üniversitelerden mezunlar dahil değildir.

 

Elif ULUTAŞ